last minute dovolená, last minute zajezdy,last minute pobyty

Bělorusko

GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

Poloha: Bělorusko je vnitrozemský stát ležící ve východní Evropě. Hraničí s Polskem, Litvou a Lotyšskem na západě, Ruskem na severu a východě a Ukrajinou na jihu.
Hlavní město: Hlavním městem je Minsk.
Jazyky: Oficiálními jazyky jsou běloruština a ruština.
Náboženství: Okolo 60% obyvatelstva se hlásí k pravoslavné církvi, 15% tvoří uniaté a 8% lidé, hlásící se ke katolické církvi. Zbytek se hlásí k judaismu, islámu a poměrně velká skupina žádné náboženství nevyznává.

MĚNA, KURZY

Měna: Běloruský rubl (BYR)
Aktuální kurz: 100 BYR = 0.121 CZK

KLIMATICKÉ PODMÍNKY

Klimatické podmínky zde mají výraznější kontinentální charakter s chladnější zimou. V červenci se průměrná teplota pohybuje okolo 20 stupňů. Většina srážek spadne na jaře či v létě.

CENY

Orientační ceny:
chléb 0,4 USD
grilované kuře 4,5 USD
1l mléka 0,25 USD
1 kg rajčat 1,4 USD

CLO, DOVOZ, VÝVOZ

Množství zboží pro osobní spotřebu, které je možno bezcelně dovážet do Běloruska nebo z Běloruska vyvážet, je omezenou váhou 50 kg a cenou 1.500 euro pro pozemní dopravu a 10.000 euro pro leteckou dopravu. Dovoz alkoholických nápojů vč. piva je omezen množstvím 3 litrů, cigarety počtem 200 ks, doutníky počtem 50 ks, tabák množstvím 250 g; všechny tyto komodity smí dovážet pouze osoba starší 18 let.
Při překročení uvedených limitů je při dovozu vyměřeno clo ve výši 30% ceny zboží, nejméně však 4 euro za kg. V případě alkoholických nápojů činí clo 10 euro za litr, dovoz více než 5 l je zakázán úplně.
Automobil lze do Běloruska bezcelně dovézt na dobu tří měsíců (dočasný dovoz – vremennyj vvoz). V případě potřeby je možno povolení k dočasnému dovozu na území Běloruska prodloužit; žádost o prodloužení je potřeba podat u celních orgánů před vypršením stávajícího platného povolení, jinak hrozí zabavení automobilu a vysoké pokuty. Řídit takto dovezený automobil smí na území Běloruska pouze osoba, na kterou je tento dočasný dovoz vyřízen. Dočasně dovezené vozidlo je nutno opět z Běloruska vyvézt před vypršením platnosti tohoto povolení; pokud řidič nestihne auto vyvézt v této lhůtě (byť jen kvůli dlouhé čekací době na hranici), mohou příslušné orgány Běloruska vozidlo konfiskovat.
Finanční prostředky v hotovosti nebo cestovní šeky lze dovážet i vyvážet bez omezení. Při dovozu i vývozu částek převyšujících hodnotu 10.000 USD je nutno vyplnit celní prohlášení na celou částku; při dovozu i vývozu nižších částek je celní prohlášení dobrovolné.
Do Běloruska je zakázáno dovážet narkotické a psychotropní látky (důrazně upozorňujeme na nulovou toleranci vůči přechovávání a užívání jakkoli malého množství jakýchkoli drog v Bělorusku), zařízení pro kouření opia a hašiše, tiskové a audiovizuální materiály nebo jiné nosiče s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruska.
Z Běloruska je zakázáno vyvážet narkotické a psychotropní látky tiskové a audiovizuální materiály nebo jiné nosiče s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruska. Dále je zakázán vývoz uměleckých předmětů a starožitností, rostlin a živočichů zapsaných do Červené knihy Republiky Bělarus, neopracovaných drahých kovů a kamenů.
Pro dovoz, vývoz či tranzit zbraní je nutné zvláštní povolení, které se vydává pouze sportovcům účastnícím se mezinárodních soutěží (na oficiální pozvání Ministerstva sportu a turistiky) a myslivcům oficiálně pozvaným na lov prostřednictvím Běloruské společnosti myslivců a rybářů nebo jiné myslivecké organizace.
Domácí zvířata je možno dočasně dovézt bez placení cla, ovšem je nutno je celně přihlásit.
Řadit dle:
0 položek, 1 stránka
Vámi zadaným kritériím neodpovídá žádný výsledek. Prosím upravte vyhledávací kritéria.
Vytvářím objednávku...